Kryptovalutor på agendan under G20 mötet

Kryptovalutor på agendan under G20 mötet

Under senaste G20 mötet i mars där finansministrar och centralbankschefer från världens 20 största ekonomier träffades var kryptovalutorna ett av ämnena på agendan. Det tyder på att ämnet blir ett allt vanligare diskussionsområde liksom högst aktuellt. Största ämnet var i och för sig diskussionen om världshandeln, specifikt ståltullar, av förklarliga skäl.

Reglering av kryptovalutor var det mest aktuella frågan

Skilda saker lyftes upp under mötet gällande kryptovalutor, mest angeläget var att finna lösningar på regleringar av skatt för kryptotillgångar – en virtuell penningskatt. Även penningtvätt och andra olagliga aktiviteter, samt göra utredning om eventuella konsekvenser kryptovalutor kan ha på global finansiell stabilitet.

Gällande säkerhet kommer finansinspektionen (FATC), en mellanstatlig organisation som bekämpar penningtvätt och finansiering av terrorism, kommer att tillämpa sina standarder på marknaderna för kryptovalutor.

Det konstaterades att kryptovalutor inte utgör några risker för den totala globala finansiella stabiliteten i dagsläget då andelen kryptovalutor en liten del i förhållande till den totala världsekonomin. (I dagsläget mindre än 1 procent av den globala BNP) Däremot är det ett område som kommer bevakas aktivt.

Vid G20 mötet som ägde rum i mars i år diskuterade endast frågan, vilket kan ses som en första etapp. Något som kommer ligga till grund för förslag som kommer presenteras i juni (2018). Fram till dess ska kryptovalutor undersökas och utvärderas.

Positiva aspekter uttalade

Det konstaterades att kryptovalutor är idealisk för att hjälpa världen då tekniken bakom har potential att främja ekonomisk integration.

Många länder som tillhör Europeiska unionen föredrar att behålla kryptovalutor istället för att förbjuda det helt. Vissa länder uttalade sig om de inte tänker förbjuda kryptovalutor och därmed inte invänta ett globalt avtal.

Diskussionen om att införa skatter på kryptotillgångar kan ur positiv aspekt göra kryptovalutor mer legitima och något som länderna kan dra nytta av ekonomiskt.

Efter toppmötet G20 beslutade Sydkorea om en virtuell internationell valuta konferens som hålls i Seoul den 14 juni. Alla G20-medlemmar är inbjudna att utarbeta beslut om kryptovalutor.

Foto:

unsplash-logoThe Climate Reality Project

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.