Vad är syftet med E-krona och nationella kryptovalutor?

Vad är syftet med E-krona och nationella kryptovalutor?

Grundidén med kryptovalutor är att de ska vara globala, decentraliserade med ett maxantal och permissionless. När vi pratar om nationella kryptovalutor (som exempelvis e-krona) kommer det troligen inte medföra ett maxantal som i exempelvis bitcoin, regeringen kommer vilja öka utbudet för att kontrollera inflationen. En nationell kryptovaluta kommer sannolikt inte vara decentraliserad, kan man då kalla det för kryptovaluta?

Vilka är fördelarna för de länder som vill ta fram en nationell kryptovaluta?

För det första så kan människor med exempelvis en e-krona skicka pengar utan någon bank emellan. På det sättet kommer det bli peer-to-peer vilket innebär att mellanhanden tas bort vilket oftast är banken. Utöver det finns det stora skillnader i en centralbankens intresse och bankens intresse.

Spårbarhet

Man kan spåra alla transaktioner väldigt enkelt. I bitcoin blockchain kan man till exempel se alla transaktioner. Alla har en kopia av gjorda transaktioner. Så när vi tänker på nationell kryptovaluta måste vi komma ihåg att detta kommer att ge skattemyndigheter och regering mycket kontroll över exakt vad som händer med pengarna.

Risker med nationella kryptovalutor?

En av de största riskerna vi kan se är kringgående av internationella sanktioner. Detta är en direkt följd av den frihet som vi ser av kryptovalutor totalt sett. Fördelarna vi ser kommer också att användas av kriminella, det är så verkligheten ser ut. När pengar kan flöda fritt utan ingripanden från centralbanker eller stater, kommer det att ge ökad frihet åt alla, även ledare för fördömda nationer.

Varför finns det oro för nationella kryptovalutor?

Kryptovalutor skapades för att begränsa kontrollen av centralbanker och finansinstitut och istället låta medborgare skicka pengar peer-to-peer.

Många människor som är engagerade i kryptovalutor på ett eller annat sätt runt om i världen är oroade för ökad kontroll och mer övergripande regeringar. Nu när nationella kryptokurvor utvecklas, är vissa människor rädda för att deras decentraliserade tillståndslösa världsutsikt hotas och att auktoritära regeringar kommer att använda detta för att ytterligare utöka sin egen makt.

Kryptovaluta kontra nationell kryptovaluta

Med digitala pengar som det är idag kan du inte spåra alla transaktioner utan att kontrollera alla banker utan att kontrollera alla konton på alla olika ställen. Med nationell krypto kan man det. Digitala pengar kan du inte bara skicka till någon i till exempel Afrika. Det är förvisso möjligt men inte enkelt – du måste gå igenom banksystemet. Med nationell krypto är behöver du inte det och det är därmed enklare.

Som att jämföra päron och äpplen

När vi pratar om till exempel Bitcoin, Lightcoin eller Ethereum och så vidare och vi jämför dem med nationell kryptovaluta är det som att jämföra päron och äpplen. Man kan inte riktigt jämföra eftersom de fundamentalt är olika i den meningen att i kryptovalutor som Bitcoin eller Ethereum till exempel är decentraliserade, att det inte finns någon auktoritet som styr, vilket är hela poängen med kryptovalutor.

Man tror att vi kommer att se nationella kryptovalutor eftersom nationer kommer att inse att blockchain är ostoppbar. De kommer också att se den fördel de kommer att få utav att använda blockchain. Det ligger i deras intresse att till exempel eliminera ”lager” av banker mellan centralbanken och de som använder valutan. Det ligger i deras intresse att kunna skicka pengar globalt då länder som Ryssland och Venezuela kan komma undan sanktioner.

Intresset för spårbarhet för skattemyndigheter är givetvis en intressant aspekt – blockchain är en transparent, oföränderlig databas. Så i det avseendet kommer vi sannolikt att se fler nationella kryptovalutor.

Inget maxantal antal nationella coins

Varför utbudet inte kommer att vara en exakt siffra (som i bitcoins, vi vet att det bara går att få fram 21 mijoner bitcoins) beror på att ett land normalt vill kontrollera utbudet för att finansiera statliga projekt – till exempel för att skapa (trycka) mer pengar så det blir därför inte ett fast utbud.

Inte helt decentraliserat

En nationell kryptovaluta kommer högst sannolikt inte att vara helt decentraliserat eftersom en regering vill uppgradera sin (”trycka” mer) krypto på ett mycket enkelt och effektivt sätt. Därför kommer decentralisering inte att vara deras främsta intresse. Emellertid krävs decentralisering i ett eller annat forum för att skapa förtroende för valutan. Därför tror man att vi fortfarande behöver se en lösning på exakt hur decentralisering kommer att se ut i nationella kryptovalutor.

”Permissionless”

Man tror att nationella kryptovalutor kommer att vara permissionless (direkt översatt blir det tillståndslösa) precis som kontanta pengar. Till exempel så kan du använda amerikanska dollarsedlar som representerar kontanter, även om du inte är amerikansk medborgare. På det sättet anser man att det sannolikt blir tillåtet att om du bara har en ”wallet”, till exempel en e-krona wallet, så kommer du att kunna ta emot dessa valutor utan att behöva anmäla dig, utan att behöva bevisa din identitet.

Globalt

Nationella kryptovalutor kommer sannolikt att vara globala, för annars kan du inte exempelvis inte lösa sanktionsfrågan för länder som Ryssland eller Venezuela.

Varför är det viktigt för regeringar att kunna kontrollera utbudet av mynt i nationell kryptovaluta?

Att kontrollera inflationen med nationell krypto kommer troligen att vara effektivare än fördelningen av vanliga pengar idag. Detta beror på att centralbankerna inte längre måste gå igenom mellanhänderna, bankerna, för att fördela de nya kontanterna i ekonomin. Med nationell krypto kan de gå direkt till medborgarna.

Poängen med att skapa en nationell kryptovaluta är sannolikt att få större kontroll över ekonomin. Detta inkluderar att kunna styra inflationen, vilket är omöjligt med fast tillgång.

Precis som amerikanska centralbanken trycker ut fler och fler dollarsedlar, skulle framtida centralbanker även vilja skapa fler och fler coins.

Vilka problem har Ryssland eller Venezuela – till exempel?

Ett av problemen de står inför är sanktioner, varför det finns ett starkt intresse i att skapa en nationell kryptovaluta. Med tanke på att de med krypto kan skicka pengar internationellt utan att använda den infrastruktur som de annars skulle tvingas använda och därmed undvika sanktioner.

Det vill säga att de kommer att kunna göra affärer med alla olika länder runt om i världen utan att drabbas av sanktioner på samma sätt som om de skulle använda den traditionella infrastrukturen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.